U bent hier

Inschrijvingen (9)

Om je in te schrijven, kom je best naar één van onze secretariaten:

 • Hoofdvestigingsplaats: LBC 'Berchem', Potvlietlaan 2A, 2600 Berchem - Secretariaat.
 • Vestigingsplaats: LBC ‘Brasschaat - Campus Coppens’, Ruiterijschool 5 (2de verdieping – boven Lego), 2930 Brasschaat – Maria-Ter-Heide - Secretariaat.

Je eID of je wettelijke verblijfsvergunning, deelcertificaat van vroeger gevolgde module(s) , attest voor vrijstelling of voor vermindering van het inschrijvingsgeld.

We streven ernaar om een 'cashvrije'-school te zijn. Cashvrij werken betekent meer veiligheid, een administratieve vereenvoudiging en tijdswinst voor iedereen. Daarom vragen we om zoveel mogelijk met bancontact te betalen.

De inschrijvingen voor het 1ste semester en de jaarcursussen beginnen eind augustus. Voor het 2de semester is dit begin januari – vlak na de kerstvakantie.

Het te betalen bedrag staat vermeld bij het cursusaanbod. Dit bedrag is samengesteld uit het inschrijvingsgeld, bepaald door de Vlaamse overheid, én cursusmateriaal per module.

Let op! handboeken zijn niet inbegrepen.

Ja, je kan je inschrijving betalen via Bancontact. Visa en buitenlandse betaalkaarten kan niet.

Ja, je mag het inschrijvingsgeld én alle cursusmateriaal betalen met opleidingscheques.

Let op: voor de opleidingen: kleding en digitale fotografie mogen we deze cheques NIET aanvaarden, niet voor het inschrijvingsgeld en niet voor cursusmateriaal.

Je vraagt opleidingscheques aan ter waarde van de kostprijs van de cursus eventueel aangevuld met de kostprijs van het handboek.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar kostprijs en opleidingscheques. Let op! De reglementering i.v.m. opleidingscheques is vanaf 1 maart 2015 gewijzigd.

Haal eerst een attest bij de bevoegde instantie (VDAB*, OCMW, ziekenfonds …). Wanneer je dit attest bij inschrijving kan voorleggen, krijg je onmiddellijk vermindering/vrijstelling. In het andere geval betaal je eerst het volledige bedrag en storten we nadien het verschil terug op je bankrekening.

Op de datum van inschrijving mogen de attesten niet ouder zijn dan 30 kalenderdagen én het attest moet gedateerd zijn voor dat er 1/3 van de lestijd verstreken is.

* Het attest van de VDAB kan je ook online bekomen: via http://vdab.be/mijnloopbaan/. Het attest zal op deze VDAB-site automatisch klaar staan in “Mijn loopbaan” als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan - E-loket’.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar kostprijs en opleidingscheques.

Volgende personen genieten volledige vrijstelling van het betalen van inschrijvingsgeld.
Zij betalen enkel de forfaitaire bijdrage:

 • cursisten erkend als asielzoekers
 • cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of leefloon, of cursisten die ten laste zijn van zo’n persoon
 • cursisten die minderjarig zijn en deelnemen aan samenwerking met Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en de opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk
 • cursisten die niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekende zijn en die nog geen recht op wachtuitkering hebben verworven.

Elke gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het betalen van inschrijvingsgeld wordt pas verleend nadat de nodige attesten op het secretariaat bezorgd zijn! Let op: Een attest voor vrijstelling/vermindering van inschrijvingsgeld is slechts geldig binnen de 30 dagen van de inschrijvingsdatum.

Volgende personen genieten gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van inschrijvingsgeld.
Zij betalen € 0,30 per lesuur + de forfaitaire bijdrage.

 • cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen of ten laste zijn van zo’n persoon;
 • cursisten die één van de volgende attesten kunnen voorleggen en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt of ten laste zijn van zo’n persoon:
  - attest arbeidsongeschiktheid van minstens 66 % (de mate van zelfredzaamheid bedraagt 7 punten of meer)
  - attest recht op integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  - attest inschrijving bij Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap
 • cursisten die als ambtenaar, wegens gezondheidsredenen, vervroegd op pensioen werden gesteld en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • cursisten die minstens 2 opeenvolgende schooljaren, onmiddellijk voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving, een opleiding van 120 uren gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie.

Volgende personen genieten volledige vrijstelling van het betalen van inschrijvingsgeld.
Zij betalen enkel de forfaitaire bijdrage:
- cursisten erkend als asielzoekers
- cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of leefloon, of cursisten die ten laste zijn van zo’n persoon; - cursisten die minderjarig zijn en deelnemen aan samenwerking met Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs;
- cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en de opleiding volgen in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk
- cursisten die niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekende zijn en die nog geen recht op wachtuitkering hebben verworven

Elke gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het betalen van inschrijvingsgeld wordt pas verleend nadat de nodige attesten op het secretariaat bezorgd zijn!
Let op! Een attest voor vrijstelling/vermindering van inschrijvingsgeld is slechts geldig binnen de 30 dagen van de inschrijvingsdatum.

Educatief verlof (5)

De eerste les vraagt de leerkracht wie er educatief verlof wenst. Je noteert je naam op het hiervoor bestemde formulier, vergeet daarbij ook niet te vermelden of je werkzaam bent in de privé- of de openbare sector. Je aanvraag wordt daarna verwerkt op het secretariaat.

Dit is afhankelijk van welke cursus je volgt en in welke periode je afwezig bent.

 • Bij een semestercursus mag je maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn in de 1ste periode. De volgende periode is te kort om ongewettigd afwezig te zijn.
 • Bij een cursus die gespreid is over een heel schooljaar mag je in de 1ste periode maximaal 1 keer ongewettigd afwezig zijn. Tijdens de 2de periode kan dit ook 1 keer. De 3de periode is te kort en in dat geval mag je niet ongewettigd afwezig zijn.

OPGELET: meer dan 10 % ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing voor een periode van 6 maanden.

Bij een jaarcursus heb je recht op maximaal 80 uren.
Bij een semestercursus heb je recht op maximaal 60 uren.

Volg je tijdens eenzelfde schooljaar twee semestercursussen dan is dit geen 120 uren, maar wel 100 uren.

Let op: Je hebt slechts recht op het aantal gevolgde uren. Gewettigde en ongewettigde uren afwezigheid tellen niet mee.

Bij afwezigheid van de leerkracht zijn deze uren gewettigd afwezig. Deze uren kan je niet terugnemen, want tijdens deze uren was je reeds vrij.

Verwittig het secretariaat indien je het educatief verlof niet langer wenst, dit om onze administratie niet nodeloos te belasten.

Opleidingscheques (6)

Het antwoord op deze vraag vind je op: www.vdab.be/opleidingscheques .

(Zelfstandigen hebben ook recht op subsidies via kmo-portefeuille: www.agentschapondernemen.be of gratis infolijn: 1700.)

Dit kan op 3 manieren:

Voor het volledige bedrag van inschrijvingsgeld en cursusmateriaal.

Bij inschrijving of betaling cursusmateriaal betaal je onmiddellijk met de cheques.

Vraag aan je leerkracht of op het secretariaat een invulformulier ‘Terugbetaling opleidingscheques’ zodat we het terug te betalen bedrag kunnen overmaken op je rekening.

Sinds 1 augustus 2010 zijn de gebruiksvoorwaarden veranderd. (zie ook gebruiksvoorwaarden opleidingscheques Volwassenenonderwijs ->VDAB) Je kan enkel nog opleidingscheques gebruiken voor loopbaanbegeleiding of voor opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof.

Wij aanvaarden geen cheques voor de volgende opleidingen: Mode/kleding en digitale fotografie.

OPGELET! Stages en cursussen van minder dan 32 lestijden zijn uitgesloten voor Educatief verlof, maar je kan ze wel betalen met opleidingscheques.